Nyheder

Ekstraordinær generalforsamling

05 jan 2021

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling den 19. januar 2021 i Facit Bank A/S
I henhold til vedtægternes §6, stk. 1, 2. pkt. indkaldes hermed til generalforsamling den 19.01.2021 kl. 10.30 i Facit Bank A/S.

Generalforsamlingen vil finde sted på selskabets adresse:
Østre Stationsvej 1
5000 Odense C

Agenda:
1. Valg af medlem til bestyrelsen
2. Eventuelt

Ad pkt. 1. Valg af medlem til bestyrelsen
Peter Schou Jørgensen udtræder af bestyrelsen pr. d.d.
Bestyrelsen foreslår derfor nyvalg af Poul Jørgensen som nyt medlem af bestyrelsen.

Relaterede artikler