Generelle oplysninger om produkterne

Generelle oplysninger om produkterne

En Pluskonto er en opsparingskonto, hvor du kan indbetale mellem kr. 100.000 og kr. 745.000.

Renten afhænger af, hvor lang tid du ønsker at have dine penge stående:

Du kan vælge at indbetale på en Pluskonto med opsigelsesvarsel på hhv.:


60 måneder

Vilkårene gælder for opsigelse på den forudbestemte periode mellem dig som privatkunde og Facit Bank med mindre andet er udtrykkeligt aftalt.

Din Pluskonto er ikke en betalingskonto og må ikke benyttes til betalingstjenester, regningsbetalinger, betalinger til og fra udlandet eller lignende.

Pluskontoen er omfattet af den samlede dækning under indskydergarantien med op til 745.000 kr. pr. kontohaver. I øvrigt gælder Facit Banks indlånsbetingelser.

Oprettelse
En Pluskonto kan kun oprettes af privatpersoner, som er fyldt 18 år mod forevisning af sædvanlig legitimation - billedlegitimation samt sundhedskort.

Facit Bank accepterer kun indbetalinger fra din egen bankkonto i en anden dansk bank. Til kontoen skal der være tilknyttet en netbank-aftale.

Indbetaling
Der kan indbetales på kontoen. Facit Bank kan dog på hvilket som helst tidspunkt uden varsel og uden begrundelse lukke for yderligere indskud/indbetaling.

Renter
• Den nominelle og effektive rentesats er variabel.
• Er saldoen over kr. 100.000, forrentes hele indeståendet op til kr. 745.000.
• Er saldoen over kr. 745.000, forrentes indeståendet over kr. 745.000 ikke.
• Er saldoen under kr. 100.000, forrentes indeståendet ikke.
• Rente tilskrives på kontoen den sidste bankdag i december hvert år, eller hvis kontoen lukkes.
• Facit Bank kan ændre den variable rentesats i henhold til indlånsbetingelserne.

Meddelelse om rente- og prisændringer
Facit Bank annoncerer i dagspressen eller giver skriftlig eller elektronisk besked ved rente- og prisændringer. Det vil fremgå, hvorfor der sker ændringer. Renteændringer vil også fremgå af det første kontoudskrift eller opgørelse efter ændringen. Som kunde får du under alle omstændigheder skriftlig eller elektronisk besked om enhver ændring af renten på din opsparing.

Opsigelse
Hel eller delvis opsigelse af kontoindeståendet skal meddeles skriftligt til Facit Bank via netbanken. Opsigelse skal ske med det for kontoen gældende opsigelsesvarsel.

Minimumsbeløb der kan opsiges og udbetales er 25.000 kr.

Godtgørelse/dekort
Udbetaling af ikke opsagte beløb kan foretages mod en godtgørelse til Facit Bank (dekort). Dekorten beregnes med rentesatsen på kontoen på oprettelsestidspunktet tillagt 1,5% p.a. og beregnes af det udbetalte beløb i opsigelsesperioden.

Banken forbeholder sig ret til først at udbetale beløbet med op til 31 dage efter kundens anmodning om udbetaling af beløb, der ønskes udbetalt før opsigelsesvarslets udløb.

Udbetaling

Udbetaling kan alene ske til din egen konto i et dansk pengeinstitut. Vi udbetaler til den konto, du har anført ved opsigelsen af beløbet eller anmodningen om udbetaling. Udbetalingen sker efter det antal dage, opsigelsesvarslet lyder på. Hvis dén dag ikke er en bankdag, sker det den førstkommende bankdag herefter. Dagene tælles fra og med dagen efter opsigelsesdatoen.