Du kan klare alt online, men hvis du har spørgsmål, sidder vi klar hver dag

Kundeservice

Hverdage fra kl. 8.00 - 18.00
Søndage fra kl. 8.00 - 16.00

Ofte stillede spørgsmål

Generelt

Hvordan bliver mine penge forrentet?

For de fleste typer opsparing med variabel rente forrenter Banken dine penge med udgangspunkt i Nationalbankens Indskudsbevisrente + et variabelt tillæg, der afhænger af det valgte opsigelsesvarsel på produktet.

 

For Plusrente Fast gælder dog, at renten er fast i den aftalte bindingsperiode.

Du får renter af hele indeståendet, når saldoen blot overstiger 100.000. Det vil sige, at ved et indestående på 250.000 kr. får du renter af 250.000 kr. og ikke kun 150.0000. Såfremt der indestår mere end 745.000 på din(e) konti, bliver beløb over 745.000 kr. ikke forrentet, og Banken er berettiget til at returnere indestående over 745.000 kr.

Hvad koster det at oprette en konto?

Det koster ikke noget at oprette en Plusrentekonto, og der er ingen løbende gebyrer.

Læs mere

Hvor kan jeg se Finanstilsynets redegørelser vedr. Facit Bank?

Finanstilsynet fører tilsyn med, at alle finansielle virksomheder i Danmark lever op til de regler, der følger af den finansielle lovgivning. Finanstilsynet kommer jævnligt på inspektion i de finansielle virksomheder i Danmark, herunder Facit Bank, og udarbejder efterfølgende en redegørelse. Den er vi forpligtet til at offentliggøre på vores hjemmeside. Ud over redegørelser skal vi offentliggøre afgørelser og øvrige reaktioner fra Tilsynet.

 

Læs Tilsynets redegørelser, afgørelser m.m.

Kan jeg låne penge hos Facit Bank?

Facit Bank tilbyder lån og samlelån på op til 300.000 kr.

 

Læs mere om lån

Hvorfor skal jeg uploade ID?

Hvidvaskloven kræver, at alle banker har et godt kendskab til deres kunder. Derfor er det helt normalt at skulle uploade ID, når du fx. opretter en konto. Det kan virke irriterende eller mistænkeliggørende, men det er en nødvendig procedure for, at vi som bank kan være med til at bekæmpe hvidvask og terrorfinansiering.

Læs mere i pjece fra Finans Danmark

Hvordan fungerer Betalingsservice/PBS?

NETS tilbyder Betalingsservice, som giver dig mulighed for at tilmelde faste regninger, som automatisk bliver betalt, når de forfalder.

Læs mere om Betalingsservice

Hvornår kan Banken ændre indlånsrenten?

Banken indlånsrente er variabel og fastsættes for de fleste typer opsparing med udgangspunkt i renteudviklingen på Nationalbankens Indskudsbeviser + et variabelt tillæg. Tillægget afhænger af den valgte opsigelsesperiode. Se mulighederne på Bankens hjemmeside.


For Plusrente Fast gælder dog, at renten er fast i den aftalte bindingsperiode.


Banken har adgang til at ændre indlånsrenten i henhold til afsnit 7.1. og 7.2. i indlånsbetingelserne, der fremgår af Bankens hjemmeside. Afsnit 7.1. giver Banken grundlag for, at renten kan følge udviklingen i Nationalbankens Indskudsbevisrente. Såfremt Banken herudover ændrer renten med henvisning til afsnit 7.2., så er der jfr. afsnit 9.2. adgang til at hæve indestående med et varsel på 14 dage uden der skal betales godtgørelse til Banken.

Hvorfor skal jeg uploade dokumentation for midlernes oprindelse?

For at følge Hvidvaskloven er Banken forpligtet til at indhente dokumentation på midlernes oprindelse på alle indlånskunder. Det betyder at Banken skal have tilsendt et dokument som viser at det beløb du ønsker at indsætte har været til rådighed på din konti i forbindelse med overførslen til Facit Bank.


Dokumentet skal endvidere vise at du er kontohaver på de nævnte konti. For eksempel kan denne dokumentation være en kopi af et kontoudtog eller et screenshot fra Deres mobilbank.

 

Gå til dokumentportalen her

Om Banken

Hvad er Facit Bank for en type bank?

Facit Bank er en netbaseret nichebank, der tilbyder indlån og forbrugslån til privatkunder. Vi kan tilbyde attraktive renter på indlån, bl.a. fordi vi ikke har udgifter til filialer. Vi har et loft på indlån på 745.000 kr., så alle vores kunder er dækket af indskydergarantien (Garantiformuen).

Læs mere

Hvor ligger Facit Bank?

Facit Bank er ren online bank, så vi har ingen fysiske filialer. Du kan klare alt online, men hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at ringe på tlf. 63 11 39 00 hverdage fra kl. 8 - 18 og søndage fra kl. 8 - 16.

Har du brug for at kontakte vores hovedkontor, ligger det på Østre Stationsvej 1, 5000 Odense C.

Skal jeg skifte bank for at blive kunde i Facit Bank?

Det korte svar er nej: Facit Bank er en nichebank, som pt. fokuserer på højrentekonti, samlelån og private forbrugslån, så du kan betragte os som et supplement til din nuværende bank.

Oprettelse

Kan Facit Bank erstatte min nuværende bank?

Nej, Facit Bank skal ses som et attraktivt supplement til din nuværende bank. Vi tilbyder fx ikke billån eller realkreditlån, ligesom vi ikke har filialer, hvor du kan få rådgivning. Til gengæld kan vi tilbyde attraktive renter på indlån, bl.a. fordi vi ikke har udgifter til filialer. Vi har et loft på indlån på 745.000 kr., så alle vores kunder er dækket af indskydergarantien (Garantiformuen).

Læs mere om Garantiformuen

Er der risiko forbundet ved at have en Plusrentekonto i Facit Bank?

Vi har et loft på indlån på 745.000 kr., så alle vores kunder er dækket af indskydergarantien (Garantiformuen).

 

Læs mere om Garantiformuen

Hvordan opretter jeg en Plusrentekonto i Facit Bank?

Det er enkelt at oprette en konto, og alt foregår online. Du skal have NemID/MitID, billedlegitimation (pas eller kørekort) og sundhedskort klar, og ellers skal du blot klikke på linket herunder og følge instrukserne. Har du spørgsmål undervejs, sidder vi klar på tlf. 63 11 39 00 hverdage fra kl. 8 - 18 og søndage fra kl. 8 - 16.


Start din opsparing

Hvordan uploader jeg legitimation?

- Gå ind på www.facitbank.dk/dokumentportal og log ind med NemID/MitID
- Vælg hvilket type dokument, du vil uploade
- Gennemse fil
- Vælg fil
- Tryk Send og bekræft

Gentag processen hvis du vil uploade flere dokumenter

 

Når alle dokumenter er uploadet, klikker du på OK

 

Alle dokumenter er nu sendt til Facit Bank

Hvordan uploader jeg min skattemappe og oplysninger?

- Gå ind på www.facitbank.dk/dokumentportal og log ind med NemID/MitID
- Vælg hvilket type dokument, du vil uploade
- Gennemse fil
- Vælg fil
- Tryk Send og bekræft

 

Gentag processen, hvis du vil uploade flere dokumenter

 

Når alle dokumenter er uploadet, klikker du på OK

 

Alle dokumenter er nu sendt til Facit Bank

Hvordan får jeg mit lån udbetalt?

Dit lån bliver udbetalt inden for 1-2 bankdage, efter du har signeret lånedokumenterne elektronisk.

Opsigelse

Kan jeg hæve penge fra min Plusrentekonto - og hvordan gør jeg?

Du kan altid hæve penge på din Plusrentekonto men vær' opmærksom på, at hvis du gør det inden for din bundne opsigelsesperiode eller bindingsperiode, bliver der trukket en dekort (et gebyr). Dekortsatsen fremgår af din aftale, og du kan se den her.

Hvis du vil at lave en udbetaling eller opsige din Plusrentekonto hos Facit Bank, skal du følge disse 6 steps. Det hele foregår via en sikker kommunikationskanal fra din netbank hos Facit Bank.


1. Log ind på din netbank og vælg ”Opsigelse af beløb” i menubjælken

2. Indtast det CPR-nummer, der er tilknyttet kontoen

3. Indtast det registrerings- og kontonummer pengene skal udbetales fra. (Det fremgår af din aftale samt oversigt i din Facit Bank Netbank)

4. Vælg det beløb, du ønsker udbetalt. Ønsker du at opsige hele beløbet og lukke kontoen, kan du ikke indsætte penge på kontoen igen. Hvis du har valgt at lukke kontoen, SKAL hele saldoen opsiges

5. Vælg ønsket udbetalingsdato; det skal være en bankdag. Vælger du en dato før den bundne opsigelsesperiode, bliver der trukket dekort af dit udbetalingsbeløb (Tjek dato på din aftale: 31 dage, 91 dage, 6 måneder, 12 måneder, 24 måneder, 36 måneder, 48 måneder eller 60 måneder). Dekortsatsen fremgår af din aftale, og du kan se den her.

6. Vælg registrerings- og kontonummer til udbetalingen – det skal være til en indenlandsk konto.

 

Vi behandler alle henvendelser om udbetaling inden for 24 timer på alle bankdage. 
Har du spørgsmål eller problemer, så kontakt vores kundeservice på tlf. 63 11 39 00, skriv til os på facitbank@facitbank.dk eller brug beskedservice i netbank.