Bestyrelsen

Bestyrelsen

Oplysning om udvalg og politiker | Ledelsesordning

 

 

Bestyrelsen består af:

 

Formand Ole Michael Friis

 

Bestyrelsesmedlem i:

 

• Habico Holding A/S
• MICA Holding A/S
• European Properties A/S
• Munck Gruppen A/S
• Lillebælt Gruppen A/S
• Center-Byg Odense A/S
• Thorn Norge Finans AS

 

Øvrige hverv:

 

• Odense Økonomirådgivning v/Ole Michael Friis

 

Næstformand Nicoline Erika Hyldahl

 

Bestyrelsesmedlem i:

 

• Dinex A/S
• GR Holding 2009 A/S
• Agripo ApS
• 3C Retail Holding A/S
• 3C Sport & Event A/S
• 3C Ejendomme 1 ApS
• 3C Properties A/S
• 3C Odense ApS
• 3C Golf A/S
• Odense Erhvervspark A/S
• 3C Ejendomme ApS
• Værsgo A/S
• 3C Sjælland A/S
• 3C Dinex A/S
• 3C Bolig A/S
• 3C 17/9-2019 A/S

 

Øvrige hverv:

 

• GR Holding 2009 A/S
• 3C Sport & Event A/S
• 3C Ejendomme 1 ApS
• 3C Dinex A/S
• 3C Bolig A/S
• 3C Odense ApS
• NEH 23122010 ApS
• Næstved Butikstorv ApS

 

Bestyrelsesmedlem Jørn Tolstrup Rohde


Bestyrelsesmedlem i:

• 3C Groups A/S

• Sund og Bælt Holding A/S
• Green Food Holding A/S
• Blue Ocean Robotics Holding ApS
• Løgismose Meyers Group ApS
• Marius Pedersen Holding ApS

 

Øvrige hverv:

 

• Åbrinken 15 ApS
• Alexandragade 5A ApS
• MRM Cortex 5A-5F ApS
• MRM Cortex 9A-9F ApS
• 3C Cortex 5A-5F ApS
• MRM 2016 Holding ApS

 

Bestyrelsesmedlem Poul Jørgensen

Bestyrelsesmedlem i:

• Karvil Biler A/S

 

Øvrige hverv:

 

• P.advizing v/Poul Jørgensen

 

Bestyrelsesmedlem Peter Schak Larsen

 

Bestyrelsesmedlem i:

 

• Marius Pedersen Holding A/S
• C.C.N. Holding A/S
• Saan Holding A/S
• Sygeforsikringen “Danmark”, G/S

 

Øvrige hverv:

 

Ingen.

 

Der er i Banken afsat ressourcer til uddannelse af bestyrelsen. Siden efteråret 2019 gennemgik alle i bestyrelsen et uddannelsesforløb for bestyrelsesmedlemmer i den finansielle sektor. Udover det, så tilrettelægger Banken løbende undervisning og bestyrelsesseminarer, ligesom bestyrelsesmedlemmerne opfordres til at deltage i relevante eksterne kurser.

 

Se opfølgning vedr. anbefalingerne For God Selskabsledelse 2019 

 

Se Finansdanmarks Ledelseskodeks