Nyheder

Indkaldelse til generalforsamling den 29.04.2021 i Facit Bank A/S

15 apr 2021

I henhold til vedtægternes § 5 indkaldes hermed til generalforsamling den 29.04.2021 kl. 15.00 i Facit Bank A/S.


Generalforsamlingen vil finde sted på selskabets adresse:


Østre Stationsvej 1
5000 Odense C


Agenda i henhold til vedtægterne:


1. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år.
2. Fremlæggelse af revideret og revisorpåtegnet årsrapport til godkendelse samt meddelelse af decharge til bestyrelse og direktion.
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
4. Valg af revisorer
5. Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller kapitalejere.
 a. Ændring af vedtægternes § 3
6. Eventuelt.


Ad pkt. 5 a. Forslag til ændring i vedtægternes § 3


§ 3.


Stk. 1
Bestyrelsen er indtil 1. marts 2021 bemyndiget til at forhøje selskabskapitalen ad en eller flere gange med indtil 300.000.000 kr., hvis stykstørrelse per aktie er 1.000 kr. Forhøjelse af selskabskapitalen i henhold til denne bemyndigelse skal gennemføres mod kontant betaling og med fortegningsret for de eksisterende kapitalejere.


Stk. 2 Bestyrelsen er indtil 1. marts 2021 bemyndiget til at forhøje selskabskapitalen ad en eller flere gange med indtil 300.000.000 kr., hvis stykstørrelse per aktie er 1.000 kr. Forhøjelse af selskabskapitalen i henhold til denne bemyndigelse skal gennemføres til markedskurs mod kontant betaling eller ved gældskonvertering og uden fortegningsret for de eksisterende kapitalejere.


Stk. 3
Kapitalandele udstedt i henhold til bemyndigelsen i stk. 1 og 2 er omsætningspapirer, skal noteres på navn og er i øvrigt undergivet samme vilkår og rettigheder som hidtidige kapitalandele. Forhøjelse af selskabskapitalen i henhold til stk. 1 og stk. 2 kan tilsammen maksimalt ske med indtil 300.000.000 kr., hvis stykstørrelse per aktie er 1.000 kr.


Foreslås ændret til:


§ 3.


Stk. 1
Bestyrelsen er indtil 1. marts 2023 bemyndiget til at forhøje selskabskapitalen ad en eller flere gange med indtil 300.000.000 kr., hvis stykstørrelse per aktie er 1.000 kr. Forhøjelse af selskabskapitalen i henhold til denne bemyndigelse skal gennemføres mod kontant betaling og med fortegningsret for de eksisterende kapitalejere.


Stk. 2 Bestyrelsen er indtil 1. marts 2023 bemyndiget til at forhøje selskabskapitalen ad en eller flere gange med indtil 300.000.000 kr., hvis stykstørrelse per aktie er 1.000 kr. Forhøjelse af selskabskapitalen i henhold til denne bemyndigelse skal gennemføres til markedskurs mod kontant betaling eller ved gældskonvertering og uden fortegningsret for de eksisterende kapitalejere.


Stk. 3
Kapitalandele udstedt i henhold til bemyndigelsen i stk. 1 og 2 er omsætningspapirer, skal noteres på navn og er i øvrigt undergivet samme vilkår og rettigheder som hidtidige kapitalandele. Forhøjelse af selskabskapitalen i henhold til stk. 1 og stk. 2 kan tilsammen maksimalt ske med indtil 300.000.000 kr., hvis stykstørrelse per aktie er 1.000 kr.

Relaterede artikler