Facit Bank

Om Banken

Facit Bank er en internetbaseret nichebank, der tilbyder indlån og lån til privatkunder.


Vi kan tilbyde attraktive renter på indlån, bl.a. fordi vi ikke har udgifter til filialer.
Det betyder, at kunder kan klare alt online.
Vi har et loft på indlån på 100.000 euro, som ca. svarer til 745.000 kr., så alle vores kunder er dækket af indskydergarantien (Læs mere). Man kan kun have indlån i danske kroner.

 

Facit Bank har cirka 40 medarbejdere med bankdirektør Jesper Lyhne i spidsen.

 

Læs mere om bestyrelsen

 

Adfærdsprincipper om forebyggelse af hvidvask og terrorfinansiering i Facit Bank A/S

 

Se organisationsdiagram


Risikorapporter

Se risikorapport 2019

Se risikooplysninger 2020


Års- og halvårsrapporter

Se årsrapport 2019

Se halvårsrapport 2020

Se årsrapport 2020

Se halvårsrapport 2021

 

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og kapitalbehov

Se tilstrækkeligt kapitalgrundlag og kapitalbehov 2020

Se tilstrækkeligt kapitalgrundlag og kapitalbehov 30. juni 2021