Facit Bank

Om Banken

Facit Bank er en internetbaseret nichebank, der tilbyder indlån og lån til privatkunder.


Vi kan tilbyde attraktive renter på indlån, bl.a. fordi vi ikke har udgifter til filialer.
Det betyder, at kunder kan klare alt online.
Vi har et loft på indlån på 100.000 euro, som ca. svarer til 745.000 kr., så alle vores kunder er dækket af indskydergarantien (Læs mere). Man kan kun have indlån i danske kroner.

 

Facit Bank har cirka 50 medarbejdere med bankdirektør Jesper Lyhne i spidsen.

 

Års- og halvårsrapporter

Se halvårsrapport 2021

Se årsrapport 2020

Se halvårsrapport 2020

Se årsrapport 2019

 

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og kapitalbehov

Se tilstrækkeligt kapitalgrundlag og kapitalbehov 30. juni 2021

Se tilstrækkeligt kapitalgrundlag og kapitalbehov 2020

 

Risikorapporter

Se risikooplysninger 2020

Se risikorapport 2019

 

Læs mere om bestyrelsen

 

Adfærdsprincipper om forebyggelse af hvidvask og terrorfinansiering i Facit Bank A/S

 

Se organisationsdiagram