Finanstilsynet

Facit Bank A/S er underlagt Finanstilsynet

Facit Bank A/S og Bankens filialer i Norge og Sverige er underlagt inspektion af det danske Finanstilsyn, der foretager ordinære inspektionsbesøg hos alle danske pengeinstitutter. På baggrund af inspektion i det enkelte pengeinstitut, udarbejder Finanstilsynet en redegørelse, som pengeinstituttet herefter skal offentliggøre på pengeinstituttets hjemmeside. I redegørelsen giver Finanstilsynet sin vurdering af pengeinstituttet og de eventuelle påbud, påtaler og risikooplysninger, Finanstilsynet har givet det pågældende pengeinstituts direktion eller bestyrelse.

 

De enkelte pengeinstitutter skal desuden også offentliggøre andre redegørelser fra Finanstilsynet, hvis Finanstilsynet vurderer, at indholdet har betydning for pengeinstituttets kunder eller andre centrale interessenter.

 

Nedenfor vil du kunne finde Finanstilsynets aktuelle redegørelser for Facit Bank A/S.


- Redegørelse af 21. december 2020

- Redegørelse om inspektion på hvidvaskområdet

- Redegørelse af 29. april 2022 om regnskabskontrol

- Redegørelse af 2. marts 2023 om inspektion i Facit Bank