Nyheder

Indkaldelse til generalforsamling den 29.04.2022

13 apr 2022

I henhold til vedtægternes § 5 indkaldes hermed til generalforsamling den 29.04.2022 kl. 13.30 i Facit Bank A/S.


Generalforsamlingen vil finde sted på selskabets adresse:
Østre Stationsvej 1
5000 Odense C

 

Agenda i henhold til vedtægterne:

 

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

 

1. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år.
2. Fremlæggelse af revideret og revisorpåtegnet årsrapport til godkendelse.
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte.
årsrapport.
4. Valg af revisorer.
5. Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller kapitalejere.
6. Eventuelt.

Relaterede artikler