Nyheder

Indkaldelse til generalforsamling den 30.04.2024

05 apr 2024

I henhold til vedtægternes § 5 indkaldes hermed til generalforsamling den 30.04.2024 kl. 10.00 i Facit Bank A/S.

Generalforsamlingen vil finde sted på selskabets adresse:
Østre Stationsvej 1
5000 Odense C


Agenda i henhold til vedtægterne:

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

1. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år.
2. Fremlæggelse af revideret og revisorpåtegnet årsrapport til godkendelse.
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte.
årsrapport.
4. Valg af revisorer.
5. Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller kapitalejere.
6. Eventuelt.

Relaterede artikler